Norkay / Varumärket och verksamhetskulturen

Varumärket och verksamhetskulturen

De flesta av oss har en ganska bra förmåga att genomskåda ”bullshit”, ytlighet och sådant som är påklistrat. Försöker man verka vara någon annan än den man är slutar det sällan bra. Samma sak gäller varumärken för verksamheter.

Vi upptäcker ganska lätt om det finns skillnader mellan hur en verksamhet beskriver sig själv och hur det känns att faktiskt ha med verksamheten att göra. Det går inte (åtminstone inte i längden) att dölja brister när det gäller relevans, kvalitet, kundservice, kundlyhördhet eller andra utmaningar genom att klistra över med en snygg etikett.

Om man vill uppfattas på ett visst sätt av sin omgivning finns det bara ett sätt. Det är att faktiskt agera på rätt sätt, (det vill säga att verksamheten gör rätt saker). När man väl gör det, passar det sedan bra att berätta det i sin kommunikation. Då blir varumärket och kommunikationen en spegel av det som sker i verksamheten och allt stämmer bättre.

Ett bra varumärkesarbete startar i själva verksamheten. Riktlinjerna för varumärket behöver vara relevanta för hur människor i verksamheten tänker och agerar, dvs för kulturen i verksamheten.

Hör av dig till mig om du vill veta mer om hur vi jobbar med varumärken och verksamhetskultur.

Peter Karlsson, Norkay AB

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss