Utvecklingsresan

Utveckla dina medarbetare!

Norkay / Verksamhetsutveckling / Utvecklingsresan

Utvecklingsresan är ett koncept för individuellt lärande som vi skräddarsyr för dig utifrån verksamhetens kompetensbehov, målsättningar och även utifrån deltagarnas grundkunskaper.

Processen innehåller workshopuppgifter och tankelaborationer som utförs i team eller individuellt. Innehållet utgår till stor del från ledningens bild av verksamhetens utmaningar och deltagarnas förkunskaper. Utvecklingsresan är anpassad till att fungera på distans i digital miljö.

Utvecklingsresan genomförs vid ca fem tillfällen á 3–4 timmar och mellan varje pass kan deltagarna få hemuppgifter. Processen är flexibel och kan även genomföras digitalt.

Utveckling

Målsättningarna

  • deltagarna ska vässa sin kompetens inom strategiarbete.
  • ge möjlighet till personlig utveckling ur ett yrkesperspektiv.
  • skapa samsyn kring verksamhetens utmaningar.
  • ge verksamheten en skarp utvecklingsplan.

Alla våra tjänster som rör verksamhetsutveckling baseras på ett stort involverande av medarbetarna. Arbetsmetodiken grundas på etablerad forskning kring hur engagemang uppstår i en individ. Vi skräddarsyr små och stora utvecklingsprocesser och workshops utifrån uppdragsgivarens utmaningar och behov.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss