Varumärkesstrategi

En plan för ditt varumärke?

Norkay / Kommunikation / Varumärkesstrategi

Ditt varumärke skapas av allt som sker i din verksamhet. Vi tror att en bra varumärkesstrategi utgår från verksamhetens själ och att kommunikationen ska bidra till att ta ditt varumärke till den position du bestämt.

En funktionell varumärkesstrategi blir en röd tråd att stämma av kommunikationsaktiviteter mot. Bidrar detta till att omvärldens bild av oss blir den vi önskar?

Strategi

Hur uppfattas ni av omvärlden?

I varumärkesstrategin finns visioner och mål för varumärket, en beskrivning ur olika perspektiv kring den bild du vill att omvärlden ska ha av din verksamhet. Målen för varumärket tas fram i processer där du som uppdragsgivare är viktig. Varumärkesstrategin behöver utgå från ägarnas, ledningens (och även medarbetarnas) perspektiv. Minst lika viktigt är det att strategin skapas utifrån dina kunders perspektiv och tar fasta på deras utmaningar, behov och ständigt förändrade beteenden.

Levererar din kommunikation?

När varumärkesstrategin finns på plats behövs även en kommunikationsstrategi. Den innehåller riktlinjer för skapandet av kommunikationen så att den verkligen bidrar till att ditt varumärke når de mål du satt upp. Kommunikationsstrategin kan innehålla beskrivningar av tonalitet, förhållningssätt i olika typer av kommunikation samt grafiska riktlinjer.

Strategin är din!

Vi arbetar metodiskt utifrån en egenframtagen modell för strategibygge och involverar alltid dig som uppdragsgivare i så stor utsträckning som möjligt. Vi tror på att kunskapen om strategiska riktlinjer behöver byggas upp hos dig som uppdragsgivare som också äger och hanterar strategierna.

Ta pulsen på kunderna!

I Norkays arbetsmetodik ingår att arbeta med verkstäder i olika former. Ofta anordnar vi fokusgrupper med representanter för dina kunder där vi testar delar ur strategin. Våra arbetssätt kring strategier för kommunikation utgår alltid från dina kunder, deras utmaningar, livs- och vardagskontexter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss