Kommunikation

En kompis inom kommunikation!

Norkay / Kommunikation

Idag är de flesta av våra uppdrag inriktade på digital kommunikation i olika former, men vi är lika bekväma med att producera skyltar och trycksaker.

När vi startar ett reklamuppdrag finns ett antal frågor som behöver besvaras för att kommunikationsaktiviteten ska bli framgångsrik. Vad är det som ska kommuniceras? Till vem ska reklamen rikta sig? Vad ska ske hos den som möter reklamen? Nästa steg är att förstå var vi kan hitta dessa mottagare (målgruppen) och i vilken form kommunikationen ger bäst genomslag. Slutligen skapar vi kommunikationen utifrån de riktlinjer du satt upp för ditt varumärke. För oss på Norkay är strategi och kreativitet lika viktigt och vi är Dalarnas mest prisbelönta reklambyrå.

Skaffa en bra strategi!

Ibland behöver våra uppdragsgivare hjälp med att skapa en funktionell och effektiv strategi för sitt varumärke och kommunikation. Våra modeller för varumärkesstrategier och kommunikationsstrategier är enkla att förstå vilket gör att de verkligen används och kommer till nytta. Där det behövs genomför vi processer tillsammans med dig för att ta fram och fastställa målsättningar och visioner för varumärket.

Berätta med en film!

De uppdragstyper som växer snabbast just nu är inom film och sociala medier. När det gäller film märks en allt större efterfrågan på både enklare, animerade filmer och på större, mer avancerade filmproduktioner. Allt fler uppdragsgivare väljer att låta oss hantera deras konton på sociala medier och se till att det finns en kontinuerlig närvaro med bra material. Vi hjälper även uppdragsgivare med att ge fördjupad kunskap om en verksamhet, produkt eller tjänst. Det kan röra informativa, kommersiella artiklar i redaktionell miljö (native marketing), eller annat mer utförligt eget innehåll i textform eller i rörligt format (content marketing) för kundtidningar, nyhetsbrev, webbplatser eller sociala medier.

När drevet går!

Vi har lång erfarenhet av mediebranschen och stöttar även uppdragsgivare i deras kontakter med media. En del av det verksamhetsområdet handlar om medieträningsprocesser där exempelvis ledningen hos våra uppdragsgivare får träna på att möta en journalist i en pressad situation. Det är sessioner som brukar upplevas som både roliga och givande.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss