PR

Berätta din story på ditt eget sätt!

Ibland vill du kanske berätta något som inte passar så bra i köpt kommunikation. Då kan vi hjälpa dig att skapa möjligheter för informationen att nå ut på redaktionell plats istället.

Vi hjälper företag och offentliga verksamheter med debattartiklar, pressmeddelanden, pressinformationer och övrigt stöd i PR-frågor.
Vi har lång erfarenhet av media och vårt kontaktnät är stort.

PR

Möta en journalist på rätt sätt

När man förstår hur media fungerar och är bekant med de behov och drivkrafter som driver nyhetsjournalistik är det lättare att hantera utmanande situationer där media är involverade. Den kunskapen har vi vilket gör oss till en trygg partner när det gäller PR.

Medieträning

Vi genomför medieträningar med uppdragsgivare som vill känna en större trygghet inför utmanande mediesituationer. Där får deltagarna bland annat en inblick i de lagar och regler som omgärdar svensk journalistik och de får prova på att möta en vass journalist i en fiktiv situation. Vi har också erfarenhet av att arbeta med politiskt styrda och offentliga organisationer och vet att det ofta finns andra viktiga mottagare för kommunikation än enbart kunderna.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss