Verksamhetsutveckling

Framtidssäkra din verksamhet.

Norkay / Verksamhetsutveckling

Många verksamheter står idag inför stora utmaningar och behov av utveckling som en följd av att människors beteende förändras. Drivkrafterna är bland annat digitalisering och individualisering.

Mobila och sociala trender i samhället utmanar behovet av samsyn, arbetssätt, ledarskap och sättet att skapa utveckling. En avgörande faktor är att medarbetarna och ledningen i din verksamhet har samsyn kring uppdraget, de viktigaste utmaningarna, syften och mål. En del i att hitta vägen till en nära relation med sina kunder i framtiden handlar om att sätta visioner och mål. Det kan röra varumärket och omvärldens bild av företaget, men det kan också handla om vilken riktning hela verksamheten ska ta ut. Vi har lång och god erfarenhet av att stötta verksamheter i att peka ut sin riktning för framtiden och vi vet hur man får fart på hela organisationen i arbetet.

Verksamhetsutveckling

När många ser samma sak!

Norkay stöttar företag och organisationer i att få fart på de processer som behövs för att överleva och fortsätta utvecklas. Då det är möjligt involverar vi gärna både dig, din ledning och era medarbetare, det skapar delaktighet och engagemang. En viktig del i våra uppdrag kring verksamhetsutveckling handlar om att skapa en genuin samsyn kring vad som behöver utvecklas och hur det kan göras på bästa sätt. Fokuset ligger alltid på dina kunder och konsumenter.

Dina medarbetare blir drivkraften!

Våra processer för verksamhetsutveckling är engagerande och roliga. Just det roliga är en viktig faktor i att uppnå ett högt engagemang. De arbetsmetoder vi använder vilar på ledande forskning i hur engagemang uppstår i en individ och hur man i sitt ledarskap kan använda sig av den kunskapen. Workshops är en viktig grundsten i vårt arbete inom verksamhetsutveckling.

Ett nytt sätt att leda

För oss handlar ledarskapet mycket mer om att ge medarbetare utmaningar och frågeställningar att arbeta med och mycket mindre om att instruera och ge direktiv. Det ger bättre lösningar, säkrare och snabbare genomförande och framförallt gladare och mer engagerade medarbetare. Våra verktyg och metoder grundar sig på att ge plats för människors individuella drivkraft och engagemang genom ett modernt frågedrivet, delat ledarskap.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss