Vi skapar kommunikation!

Vi är en kommunikationsbyrå som den ena dagen skapar en invecklad digital kommunikationslösning och producerar en film. Den andra dagen genomför vi ett varumärkesarbete med grafisk profil och ett PR-uppdrag med tillhörande medieträning.

Läs om kommunikation

Vi utvecklar verksamheter!

Kundnärhet och framtidssäkring är centrala uttryck för oss. Vi vet hur man får en organisation att tillsammans verkliggöra sitt varumärke och hur man får medarbetarna att aktivt driva utvecklingen mot visioner och mål.

Läs om verksamhetsutveckling
Spela
Sir Edmund Hillary och Tenzing Norkay

”Varför heter ni Norkay?”

Läs om vår story

Trotzgatan 10 | SE-791 30 Falun
Tel +46(0)23 70 22 300 | info@norkay.se
©Norkay 2024 | Integritetspolicy