Norkay / Varför en ny strategi?

Varför en ny strategi?

Vi hör ofta att verksamheter behöver förändring. Men varför skulle de gamla strategierna inte duga? De har ju funkat hittills?

Vår vardag förändras ständigt. Var och en går omkring med en dator i fickan och vi har vant oss vid en ganska hög digital service inom olika områden. Vi förändrar våra kund- och konsumentbeteenden i snabb takt och våra förväntningar på ett digitalt beteende hos våra leverantörer ökar snabbt. Urvalet ökar för varje dag och vi blir allt kunnigare och mer pålästa som konsumenter.

Den verksamhet som vill fortsätta att vara relevant för sina kunder behöver hålla sin verksamhet i ständig rörelse. Den verksamhet som inte utvecklas i takt med sina kunder och konsumenter kommer att hamna på efterkälken.

Det som händer när min verksamhet inte utvecklas i takt med omvärlden är att det uppstår ett gap mellan det vi håller på med och det som händer i våra kunders liv. Vi blir mindre relevanta och utsätts för allt hårdare konkurrens från verksamheter som lyckats utvecklas.

Insikterna om vart vi ska ta verksamheten behöver delas av oss som påverkar den. Jag och mina medarbetare behöver se samma behov av förändring och ha samma bild av vilka våra viktigaste utmaningar är.

”Platsen” där kunderna är (och kommer att vara i morgon) behöver alltså utgöra målen för min verksamhet. Där vill vi också vara. Hur man kan skapa en ökad förståelse för sina kunder och kunna skaffa sig en hum om vart de är på väg finns det tips om i en annan av mina artiklar.

Vi har alltså en målbild. Men idag är vi kanske inte riktigt där. För att förstå vad vi måste göra behöver vi också förstå vårt nuläge. Det gör vi genom att se på vår målbild och identifiera de delar av målbilden som vi inte har på plats.

Det gap som då tydliggörs, (mellan hur vår verksamhet är idag och hur den skulle behöva vara) är våra strategiska utmaningar. Vi utforskar dessa utmaningar tillsammans i verksamheten och vi skaffar oss kunskap om vad de innebär för oss. Här börjar vår strategi att ta form på allvar. Vi börjar förstå vad det är vi behöver göra.

Men för att det ska kunna bli verklighet behövs vi även ”hur”. För att se alla ”hur” behöver vi som vanligt hacka upp elefanten. Vi delar våra strategiska utmaningar i bitar som är tillräckligt små för att de ska få ”sin egen plats” i vår verksamhet och slutligen kunna bli till en konkret actionplan.

Det här är inte ett jobb för mig som chef enbart. Inte heller fungerar det att uppdra åt en konsult att göra det jag beskriver ovan. Det behöver göras i min verksamhet och de medarbetare som kommer att vara viktiga för utvecklingen eller beröras av den måste vara med. Det här är inte heller ett ”projekt” som blir färdigt. Min verksamhet kommer att behöva befinna sig i ett ständigt utvecklingsskede. Det är alltså inte en kulturförändring jag beskriver, utan istället en förändringskultur.

Man kan behöva stöd i en sådan här process, det kan vi på Norkay tillhandahålla. Vi har väl beprövade metoder för förändringsprocesser som stöttar uppdragsgivare i att hitta sin färdriktning och framtidssäkra sin verksamhet.

Hör av dig till mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med strategier och verksamhetsutveckling.

Peter Karlsson, Norkay AB

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss