Framtidsverkstad

Skapa samsyn kring era mål!

Norkay / Verksamhetsutveckling / Framtidsverkstad

En av de processer vi erbjuder för verksamhetsutveckling är Framtidsverkstaden. Under två eller tre heldagar arbetar dina medarbetare och ledningen i workshopform i blandade team, sammansatta från olika avdelningar i verksamheten.

Teamen fördjupar sig i en eller flera frågeställningar, hämtar in den information de behöver och jobbar fram en samsyn kring sin uppgift. Frågeställningarna utformas av ledningen, (med stöd av Norkay) och berör ofta viktiga utmaningar i verksamheten. Vi stöttar i planeringen och faciliterar hela processen för att se till att målen för Framtidsverkstaden nås.

Framtidsverkstad

Kundperspektiv

I Framtidsverkstaden skapar din organisation en gemensam bild över vilka de viktigaste utmaningarna för verksamheten är. Kundperspektivet är centralt och under verkstaden kommer deltagarna att skaffa sig en djupare förståelse för hur er verksamhet fungerar i förhållande till era kunders förväntningar. Teamen arbetar i workshops och möter med jämna mellanrum de övriga teamen, för att stämma av och reflektera kring sina insikter. Att deltagarna får fördjupa sig i samma frågeställning tillsammans, oavsett om de arbetar i försäljningsavdelningen, produktionen eller ledningen ger en väldigt stark plattform att bygga den fortsatta utvecklingen på.

Utveckling är kul!

En Framtidsverkstad är rolig! Deltagarna lär känna varandra på ett nytt sätt och förståelsen för olika förutsättningar i verksamhetens olika roller och avdelningar kommer att fördjupas. Processen öppnar för ett utvecklingsinriktat sätt att tänka i organisationen och genom den inkluderande metodiken växer sig engagemanget starkt hos deltagarna redan de första timmarna. Resultatet av en Framtidsverkstad blir en grundstomme till strategier och utvecklingsprocesser som är starkt förankrade hos både ledning och medarbetare.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss