Norkay / Safari hos dina kunder!

Safari hos dina kunder!

Kundsafari

En bra start när man ska jobba fram riktningen för en verksamhet är att försöka förstå i vilken riktning kunderna är på väg. Det låter kanske självklart, men i verkligheten är det ganska vanligt att kunden kommer i skymundan när man skapar visioner, varumärkesmål och verksamhetsstrategier.

Vad och hur man än vill vara i framtiden, behöver det vara något som har bäring på framtidens marknad och som är relevant för de utmaningar och behov framtidens kunder kommer att ha.   

Vi människor (kunder, konsumenter, köpare, användare, patienter, invånare, elever, studenter) lever i en värld som förändras hela tiden. Därför kommer våra utmaningar, behov, planer, önskningar och drömmar också att förändras. Inte bara det, våra förväntningar och krav på tjänster och produkter kommer också att justeras i takt med utveckling, ny teknik och annat.

Ingen vet exakt hur utvecklingen inom olika områden kommer att se ut om ett år, tre år eller om fem år. Men man kan komma ganska långt genom att försöka förstå vart kunderna kan vara på väg. Ett sätt att göra det är att betrakta sina kunder med lite andra glasögon än man kanske är van vid. Vilka är deras utmaningar idag? Hur upplever de olika tjänster och produkter inom vårt område?  Vad har de för förväntningar framöver?

Om man kan skapa sig ett bredare perspektiv kring sina kunders situation och förutsättningar har man bättre möjligheter att förstå vad man själv behöver göra för att fortsätta vara relevant för dem. Det här kan man göra på olika sätt. Enkäter eller undersökningar fungerar mindre bra i de här sammanhangen. Det handlar mindre om att få svar på sina färdiga frågor och mer om att upptäcka och utforska.

När vi på Norkay stöttar uppdragsgivare i strategianknutna arbeten arbetar vi ofta med en enkel och rolig metod vi kallar Kundsafari. Där möter uppdragsgivarens ledning och medarbetare verksamhetens kunder på ett nytt sätt, tillsammans. De gemensamma intrycken och insikterna från safarin blir sedan viktiga ledstjärnor när verksamhetens riktning formas. Safarimetoden fungerar för alla verksamheter, både privat och offentlig sektor.

Hör av dig till mig om du är nyfiken och vill veta mer om Kundsafari!

Peter Karlsson, Norkay AB.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss