Norkay / Hur blir det verkstad av strategin?

Hur blir det verkstad av strategin?

En av de absolut största riskerna i strategiarbeten är att innehållet aldrig blir implementerat. Många dyra strategiska dokument har fått sitt dammtäcke i byrålådan medan klockan tickat och de möjligheter strategin skulle exploatera och ta vara på, liksom rann i väg. Det här går dessutom ganska fort, en strategi utgår från förutsättningar som finns just nu och pekar i riktning mot möjligheter som kanske inte längre är relevanta om ett halvår.

Om man lyckas starta ett förändringsarbete utifrån en strategi som inte är riktigt bra implementerad är utsikterna att ”det nya” inte blir särskilt hållbart. Det är ofta svårt och krävande att skapa förändring i en verksamhet.

Vad krävs då för att en strategi verkligen ska ”hända” i en verksamhet? Många olika faktorer behöver finnas på plats. Ledningen är såklart viktig. Är behovet av strategin tydlig för alla i ledande position? Finns samsyn i ledning (och hos ägare) kring varför strategin ser ut som den gör? Finns samsyn kring vad som behöver förändras? Om det här inte finns på plats är risken stor att vardagen och ”det gamla” tränger ut det nya innan det fastnat.

Minst lika viktiga är naturligtvis medarbetarna. Det är oftast de som i praktiken ska se till att strategin verkligen blir till ett nytt sätt att arbeta. Här är det vanligt att gå fel. Ledningen sätter en strategi och informerar den till medarbetarna som förväntas verkställa den. Det sättet fungerar inte i en värld där man vill att medarbetarna ska tänka själva, ta egna beslut och vara flexibla.

Medarbetarna är en avgörande faktor redan i själva strategiarbetet. De har överlägset bäst kunskap om den operativa verksamheten, de har ofta många kontaktytor mot omvärlden och framförallt är det medarbetare som oftast möter verksamhetens kunder i vardagen.

Ett bra sätt att skapa och implementera en framgångsrik strategi är att låta ledning och medarbetare arbeta med den tillsammans. Att man tillsammans ser utmaningarna som kräver en ny strategi och att man skapar samsyn kring vad som behöver förändras. Och framförallt att medarbetarna släpps in och får vara en viktig faktor i utformandet av de konkreta aktiviteter som ska verkliggöra strategin. Sådant skapar engagemang hos oss människor.

Vi på Norkay har lång erfarenhet av att framgångsrikt stötta små och stora uppdragsgivare, både i strategiutformningsarbeten och i implementeringsprocesser. Vi har den kunskap som behövs och arbetar med särskilda metoder för medarbetarengagemang och samsyn i organisationer.

Hör av dig till mig om du vill veta mer om hur vi jobbar och vad vi kan åstadkomma i din verksamhet.

Peter Karlsson, Norkay AB.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss