Norkay / Är du vd eller verksamhetschef?
– Vad har du för plan för att lyckas med jobbet?

Är du vd eller verksamhetschef?
– Vad har du för plan för att lyckas med jobbet?

Den här frågan kan kännas övermäktig, särskilt när man är ny i sitt chefsskap. Att man har en tjänst som chef (och kanske dessutom är en bra ledare) betyder ju inte att man automatiskt vet exakt vad man vill (eller behöver) göra med ansvaret.

Kravet att leverera

Att vara chef kan vara ensamt. Man vill kunna leverera en trovärdig riktning och en stark handlingsplan till både medarbetare och sin egen chef (eller styrelse). Och man vill kunna leverera goda resultat. Hur ska jag få verksamheten att ta nästa steg, att utvecklas och blir framgångsrik?

Den dåliga nyheten är att om verksamhetens framtid och framgång enbart hänger på vad chefens hjärna kan leverera, ja då har man ett problem.

Det här tankesättet hänger ihop med mycket gamla sätt att tänka kring hierarkier i grupper. Någon (en ledare) bestämmer vad andra (medarbetare) ska göra. Sedan förväntas medarbetarna helt enkelt göra det ledaren bestämt att de ska göra.

Du har bara en enda hjärna

Det största problemet med ett hierarkiskt ledarskap är att jag som chef bara har en enda hjärna och bara en enda uppsättning av kompetens och erfarenhet. Jag ensam kan helt enkelt inte allt, har inte alla svar, besitter inte ensam all den erfarenhet och kompetens som verksamheten behöver.

Ett annat problem är att ett sådant arbetssätt inte öppnar för medarbetarnas inre motivation. De får instruktioner, direktiv och arbetsbeskrivningar. Sen är det bara att utföra, helst utan knorr. I dagens snabbföränderliga värld fungerar det inte. Visst är det här en ganska tillspetsad bild, men i väldigt många organisationer finns fortfarande tydliga drag av hierarkiskt ledarskap.

..men du är inte ensam!

Den goda nyheten är att dina medarbetare har erfarenheter och kunskaper som är absolut nödvändiga för att er verksamhet ska kunna utvecklas. Och min erfarenhet är att de mer än gärna bidrar, om de får bara får en ärlig chans.

Med rätt verktyg kan du som chef, tillsammans med dina medarbetare, skapa en strategi och aktivitetsplan som är realistisk, hållbar och starkt förankrad hos både verksamhetens personal och i dess verkliga utmaningar. Det kräver förstås att du är öppen, nyfiken och prestigelös i ditt ledarskap.

Är du intresserad av att höra mer om hur du som chef kan dra nytta av hela den samlade kompetensen i din verksamhet?  Hör av dig till mig.

Peter Karlsson, Norkay AB

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss