fbpx

Varumärkesstrategier och kommunikationsstrategier

Varumärket skapas av allt som sker i verksamheten och inte (bara) av kommunikation. Vi tror att en bra varumärkesstrategi utgår från företagets själ och grundvärden och att kommunikationen ska bidra till att ta varumärket till de varumärkesmål man bestämt sig för.

Strategiarbeten inom kommunikation är ett av våra riktigt starka områden. Vi arbetar metodiskt utifrån en egenframtagen modell för strategibygge och involverar alltid uppdragsgivaren i så stor utsträckning som möjligt. Vi tror på att bygga kunskap hos våra kunder och att det är de som ska äga och hantera de strategier som skapas i våra uppdrag.

I Norkays arbetsmetodik ingår att arbeta med verkstäder i olika former. Våra arbetssätt kring strategier för kommunikation utgår alltid från kunderna och deras livs- och vardagskontexter. För oss är det mycket viktigare att förstå vad människor gör än vilka de är.