fbpx

Filmproduktion

Norkay har stor erfarenhet av att skapa film. Allt från enkla stillbildsfilmer, animerade reklamfilmer för sociala medier till stora reklamproduktioner för publicering på TV och biografer.

För oss är syftet och målgrupperna för filmen lika viktigt som storyboarden och själva filmproduktionen. Oavsett om budgeten är liten eller stor ställer vi ytterst hårda krav på oss själva när det gäller produktionskvalitet.