Våra tjänster

För oss är kommunikation, strategi och verksamhetsutveckling tätt sammanlänkade med varandra. Norkay har kompetens och förmåga att se helheter i verksamheter och vi arbetar därför inom alla dessa områden.

Kommunikation

 • Design
 • Grafisk form
 • Produktion
 • Foto, film, ljud
 • Webb
 • Innehållsproduktion
 • Sociala medier
 • PR
 • Event

Norkay erbjuder produktion av alla typer av kommunikation och vi tycker om både små och stora uppdrag. Våra arbetssätt säkerställer att kommunikationsstrategier verkligen når hela vägen ut i kommunikationen och vi arbetar helst nära våra uppdragsgivare från projektets början till leveransen. Kreativitet är vårt signum och vi är Dalarnas mest prisbelönta byrå.

Norkay är starkt inom PR. Vi har stor erfarenhet av interaktion med media och andra viktiga intressenter och vårt mediakontaktnät både i regionen och i övriga landet är stort. Det, i kombination med god stilism och fingertoppskänsla gör oss bra på PR. Norkay har också stor erfarenhet av att arbeta med politiskt styrda och offentliga organisationer. Vi vet att det ofta finns andra viktiga mottagare för kommunikation än enbart kunderna.

Strategi

 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Försäljningsstrategi
 • Medierådgivning
 • Mediekunskap

Vi brukar säga att ett varumärke skapas av det man gör, inte av det man säger att man gör. Det skapas av allt som sker i verksamheten och inte (bara) av kommunikation.

Vi tror att bra varumärkes- och kommunikationsstrategier utgår från företagets vision och grundvärden. Kommunikationen ska bidra till att ta företaget till de mål och framtidsvisioner som är uppsatta. Vi tror på att bygga kunskap hos våra uppdragsgivare och att det är de som ska äga och hantera strategier som skapas. I Norkays arbetsmetodik ingår att arbeta med verkstäder i olika former. Våra arbetssätt kring strategier för kommunikation utgår alltid från kunderna och deras livs- och vardagskontexter. För oss är det mycket viktigare att förstå vad människor gör än vilka de är.

Verksamhetsutveckling

 • Digital omställning
 • Ledarskapsutveckling
 • Företagskultur
 • Visionsarbete
 • Produktutveckling
 • Tjänsteutveckling
 • Safaris och verkstäder

Människors vardag förändras ständigt. Vi får nya sätt att köpa, att konsumera och att ta till oss information. Teknisk utveckling (digitalisering) är en viktig drivkraft i människors förändrade beteenden precis som en allt starkare vilja till individualisering. Det innebär att de allra flesta företag och organisationer också måste förändras för att kunna fortsätta att vara relevanta för sina kunder och sin omgivning. Ibland behövs en helt ny kultur i verksamheten.

Norkay har lång erfarenhet av att stötta företag och organisationer i att få fart på de processer som behövs för att överleva och fortsätta utvecklas. Vi framtidssäkrar helt enkelt våra uppdragsgivare.