Tenzings story

Tenzing Norkay var den nepalesiska sherpa och bergsbestigare som hjälpte Sir Edmund Hillary att bli den förste att bestiga världens högsta berg, Mount Everest den 29 maj 1953. Tenzing Norkay betonade vikten av kommunikation, samarbete och strategi för att lyckas uppnå svåra mål. Det är i Tenzing Norkays anda vi på Norkay vill jobba för att hjälpa våra uppdragsgivare att nå nya höjder.

Norkays story

Embryot till Norkay uppstod redan 1999 då Per Eriksson Pax tog initiativ till att skapa ett nätverk för fristående egenföretagare inom reklam, kommunikation, journalistik, foto och video. Redan då fanns nätverket på samma plats som Norkay finns idag, Trotzgatan 10 i Falun. 27 st engagerade frilansare arbetade under samma tak, delade inspiration, stöttade varandra i olika uppdrag och gav varandra uppslag till nya.

Den 16 mars 2006 invigdes reklambyrån Norkay på Trotzgatan. Ett sammanhållet nätverk bestående av ett tiotal olika kompletterande kompetenser, som nu arbetade under ett och samma varumärke. Sedan dess har Norkay med framgång arbetat på lokal, nationell och internationell marknad och ett stort antal lyckosamma uppdrag har genomförts.